Contact Us: 085-0919589

Cisco เปิดตัว Cisco Kinetic แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT

Cisco เปิดตัว Cisco Kinetic แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT โดยจะเน้นที่การบริหารการเชื่อมต่อ (connection management) และการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT มาใช้งาน (data delivery)

Cisco Kinetic ถูกเรียกว่าเป็น ‘IoT operations platform’ หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ดำเนินกิจกรรมของ IoT ไปอย่างราบรื่น และช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างระบบ IoT ได้ตามที่คิดอย่างรวดเร็วกว่าเดิม

แนวคิดของ Cisco คือคำว่า Fog Computing ซึ่งเป็นการล้อคำว่า Cloud Computing แต่หมายถึงการประมวลผลข้อมูลบนเครือข่ายที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่ยังไม่ถูกส่งขึ้นไปถึงคลาวด์

No Description

ในโอกาสเดียวกัน Cisco ยังเปิดตัว Jasper Control Center เวอร์ชัน 7.0 สำหรับจัดการตัวอุปกรณ์ IoT และ IoT Threat Defense สำหรับจัดการความปลอดภัย IoT ด้วย

225 Comments

Comments are closed.