Contact Us: 085-0919589

Microsoft จะเริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1507 ซึ่งเป็น Windows 10 เวอร์ชันแรก

Microsoft จะเริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1507 ซึ่งเป็น Windows 10 เวอร์ชันแรก โดยส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้อัพเดตเป็นรุ่นล่าสุดหรือ Windows 10 Creators Update เนื่องจากเวอร์ชัน 1507 หมดเขตการสนับสนุนและไม่ได้รับการอัพเดตความปลอดภัยแบบรายเดือนอีกแล้ว

ปัจจุบัน Microsoft จะให้ผู้ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนติดตั้ง Creators Update ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ใช้ยังไม่ได้รับการอัพเดต ในสัปดาห์นี้ Microsoft จะเริ่มเตือนแจ้งผู้ใช้โดยจะแสดงหน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขึ้นมา แต่ถ้าผู้ใช้ยังไม่พร้อมสามารถกดข้ามไปก่อนได้

ที่มา – WindowsEngadget

No Description

71 Comments

Comments are closed.