Contact Us: 085-0919589

HelpDesk Support

บริการ IT Helpdesk Support

Support ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานไอทีภายในองค์กรเมื่อคุณเกิดปัญหาด้านไอที บริการ IT Helpdesk Support จาก IT Thailand จะให้บริการช่วยเหลือคุณทันที ด้วยเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีประสบการณ์

ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ยืนหยุ่น โดยเราปรับการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และงบประมาณของลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ

เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ในราคาที่คุณสามารถเข้าถึงได้

IT Helpdesk Support จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์และรีโมทอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน Hardware, Software, Network หรือปัญหาใดก็ตามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทีมงาน IT Helpdesk ของเราคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลา

สิ่งที่เรามอบให้ลูกค้า:

  • ให้บริการแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความพอใจในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ
  • บริหารจัดการและแก้ปัญหาระบบ Server และ Computer
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบเน็ตเวิร์คและระบบ Security
  • เพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ด้วยบริการจาก Genesis IT คุณจะได้รับการดูแลด้วยบริการที่ด้วยเร็วและเจ้าหน้าที่ไอทีที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-0919589 หรือ Contact Us